Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

23 NOV 2021 21:04
Årsmötet kommer att hållas torsdagen 16:e december
  • Skapad: 23 NOV 2021 21:04

Kallelse till årsmöte med Kista Badmintonklubb
Torsdagen den 16 december 2021 kl. 18.00 i Kista Racketcenter


Agenda:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
med i kallelsen till mötet


E-post: Adressen Gömd

.

Postadress:
Kista BMK - Badminton
Kista Racket Center, Danmarksgatan 46
16440 Kista

Kontakt:
Tel: 087507560
E-post: This is a mailto link

Se all info

.